Prislista

 

Licens för en användare          

 

 Nätverkslicens för 5 användare

 

 Uppgradering, enanvändarlicens

 till nätverkslicens       

 

 Licensuppgifterna för att öppna Demo-versionen till ett

 obegränsat EOS-system sänds med E-post till beställaren

 

 Ofullständigt ifyllda beställningar behandlas ej

 Fakturering sker per 30 dagar netto

 Licensbeställning

 

 Skicka beställningen via E-post till hektor@telia.com

 

 Ange följande uppgifter:

 

 -  Klubbens namn

 -  Beställarens namn, adress och telefonnummer

 -  Eventuella kommentarer

Licensbeställning

 480  + moms  =  600 kr

 

 960  + moms = 1200 kr

 

 480  + moms  =  600 kr

Hektor Data AB         Grangatan 10     582 45 Linköping

 

Tel: 013-313082 

                  

e-post: hektor@telia.com