Exempel på tävlingar med EOS

 

-  Stafett-DM i Östergötland  2004-2009

 

-  Militära mästerskapen. Individuellt, stafett och fälttävlan 2006

 

-  Novembersprinten 2004-2009  (Stafett med ca 800 deltagare)

 

-  SM i skidorientering 2006

 

-  Ekorren Cup (ungdomsstafett) 2001-2009

 

-  Östgötakavlen 2005-2009

 

-  De flesta tävlingar i Jämtland/Härjedalen 2005-2009

 

-  Otaliga mindre tävlingar och träningar på klubbnivå de senaste 7 åren

EOS Historik

 

 

Felrättning SI, avseende läsning av pinne typ 5 vid utökat protokoll

Uppdatering av funktioner för importer från Eventor. Nytt Person– och Klubbregister

Personregistret (Personer.exe) innehöll felaktigheter. Återgång till tidigare version

Förbättrad hantering av omstartande lag vid stafett

Felrättning SI: Enbart Start– och Målenhet eller Gemensam start och Målenhet fungerade inte

Ny funktion för flerdagarstävling, med eller utan jaktstart

Funktionen är införd som anpassningarna ETAPP resp JAKT. Se dokumentationen

Felrättning SI, avseende funktionen för hantering av Anonym bricka

Ett antal mindre putsningar

Dokumentation har delats upp för Emit och Sportident och lyfts ut ur installationspaketet

SI: Tävlingstyperna Enkel och Avancerad har slagits samman till Individuell 

     Samma bana kan användas för såväl Tidstart som Startstämpling. Numret på enheten för

     Startstämpling ska inte anges i bandefinitionen

Förbättring av jaktstartlistan för Fjällorienteringen

Uppladdning till Winsplits Online kan ske även i tävlingar där klassbegreppet ej används

Resultaten redovisas då uppdelade per bana

Ny funktion för att registrera en löpare via EOS huvudformulär

Felrättning Emit. Vid inläsning med MTR blev vissa fält rödmarkerade. En följd från 090305

Ny version av personregistret (Personer.exe)

SI: Automatisk inställning av överföringshastighet för läsning av brickor

Ändrade uppgifter för Aktuell Löpare rödmarkeras. Uppmaning att spara ändringarna visas.

Emit: Förbättrad stämpelkontroll för brickor som innehåller en tidigare tävling (ej nollad bricka)

Sportident: Inläggning av det utökade kommunikationsprotokollet mellan Masterenhet och dator

Hantering av bricka typ 9

Ny funktion: Import av en SportIdent-enhets backupminne (Se dokumentationen)

Ett antal mindre putsningar och förbättringar

Felrättning SI: Problem att permanent avmarkera läshastigheten 38400 bps

Felrättning SI: Funktionen för OnLine-enhet vid målet

Förbättring av funktionen Spara Tävling

Förbättring av anpassningen för parstafett

Felrättning: Vid registrering av en löpare efter loppet skedde koppling alltid till bana 1

Putsningar på ett par anpassningar

 

100624

100508

100420

100325

 

 

 

090901

 

090709

 

 

 

090524

090505

 

090401

 

 

090326

090305

 

090220                

090203

 

081103

081010

080910

080522

080510

080420

 

Historik

Hektor Data AB         Grangatan 10     582 45 Linköping

 

Tel: 013-313082 

                  

e-post: hektor@telia.com